Vi har samlinger af forskellige historiske materialer:

 • Kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller.
 • Historiske bøger og Hæfter.
 • Aviser og avisudklip. Digitale avisudklip.
 • Matrikelkort.
 • Forskellige arkivalier fra gårde, husstande, butikker, foreninger (regnskaber).
 • Skøder og  kontrakter.
 • Skibsmæglerkontoret (Stege Havn).
 • Forskellige Slægtshistorier og Slægtsgårdsundersøgelser.
 • Billeder af personer, steder, begivenheder, bl.a. konfirmationer (gruppebilleder), skoler (gruppebilleder), både originalt og digitalt.
 • CD'er med billeder fra Møn.
 • Lydbånd fra Radio Møn, osv.
 • På sigt digitaliserer vi alle vores arkivalier, og noget af det bliver lagt ud på vores hjemmeside.
 • Visse materialer/arkivalier er underkastet lov om klausulering og tavshedspligt,f.eks. ved personfølsomme oplysninger skal der gå 75 år, før oplysninger må fremlægges.
 • Visse arkivalier/fotos er underkastet lov om ophavsret.