Formand

Jonna Pedersen
Stege

Næstformand

Lars Mathiasen
Stege

Sekretær

Dorte Feldvoss
Nyråd


Kasserer


Bente Iversen
Solrød


Anne-Lis Ammentorp
Pollerup


Mogens Hansen
Stege

Suppleant

Hans Døllner
Stege

Suppleant

Birgitte Langkilde
Stege

  webmaster@lokalhistorie-moen.dk