Formand

Lars Mathiasen
Stege

Næstformand

Jonna Pedersen
Stege

Sekretær

Dorte Feldvoss
NyrådMogens Hansen
Stege


Anne-Lis Ammentorp
Pollerup


Bente Iversen
Solrød

Suppleant

Hans Døllner
Stege

Suppleant

Birgitte Langkilde
Stege

  webmaster@lokalhistorie-moen.dk