Formand

Jonna Pedersen
Stege

Næstformand

Lars Mathiasen
Stege

Sekretær

Dorte Feldvoss
Nyråd


Kasserer 

 


Anne-Lis Ammentorp
Pollerup

Bente Iversen

Solrød

Suppleant

Hans Døllner
Stege

Suppleant

Birgitte Langkilde
Stege

  webmaster@lokalhistorie-moen.dk