Erling Bagge, Signe Isling Jensen, Søren Kliim Larsen, Rudolf Lund-Andersen,Kirsten Lutchen-Lehn, Hans Ole Petersen, Thorleif Stryhn Rasmussen, Hans Sundby.

Foreningens navn som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. april 1985:

"Lokalhistorisk Forening for Møn Kommune"

Foreningens første program for året 1985-1986, så således ud:

Udstillingen på "Spor af vore aner" arrangeres i samarbejde med biblioteket de sidste 14 dage i september og kan ses i bibliotekets åbningstider.

Onsdag den 18 september kl. 19.15 - Dyrlæge H. Poulsen, Stevns Museum:

"Hvad kan vi bruge vores forening?" Efter foredraget besvares spørgsmål.

Mandag den 21. okrober kl. 19.15 - "Hvad finder vi i de Mønske Aviser?" Indblik i gamle avisårgange 1849-1879 v/Sopvfoged I. Jelnes, Præstø.

Fredag den 13. december kl. 19.15 - Julemøde for medlemmerne - evt. film fra Statens Filmcentral "Fra får til trøje", (hvis økonomien tillader det.)

Onsdag den 15. januar kl. 19.15 - "Den Mønske udskiftning" v/Lektor K.E. Frandsen, Historisk Institut. Foredrag med lysbilleder ca. 1 time, derefter besvaes spørgsmål.

Mandag den 17. februar kl. 19.15 - Medlemsmøde - evt. film.

Lørdag den 15. marts - Fællestur til Landsarkivet i København med medbragt madpakke. Turen aftales nærmere på medlemsmøde den 17. februar.

Mandag den 14. april kl. 19.15 - GENERALFORSAMLING - evt. film.

Alle møder holdes på biblioteket og annonceres ugen før i "Ugebladet for Møn".

Vi foreslår, at medlemmerne medbringer kaffe og kop til møderne, men i øvrigt vil der blive lejlighed til at købe øl og vand.

PÅ GENSYN

Venlig hilsen

BESTYRELSEN

  1. Foreningen havde stiftende generalforsamling, torsdag den 11. april 1985 kl. 19.00, på Møn Folkebibliotek, med følgende dagsorden:
  2. Valg af dirigent og stemmetæller.
  3. Fremlæggelse af foreningens formål.
  4. Vedtagelse af vedtægter.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Fastlæggelse af kontingent. Forslag: 50.- kr. det første år.
  7. Behandling af forslag vedrørende indmeldelse i sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger.
  8. Eventuelt.

 Med venlig hilsen