Personbilleder

Møns Lokalarkiv & Lokalhistoriske forening Møn respekterer gældende regler for offentliggørelse af billeder.

Det betyder, at vi som hovedregel ikke publicerer billeder af genkendelige, identificerbare eller navngivne personer på internettet, før billedet er 75 år gammelt, eller at personen har været død i 10 år. Aldersgrænsen svarer til arkivlovens frist for publicering af personfølsomme data.

Der er dog følgende undtagelser:

Vi publicerer fotos af genkendelige personer, hvis billedet er taget i det offentlige rum eller ved en begivenhed, hvor der er offentlig adgang, og hvor situationen ikke skønnes at være krænkende for den pågældende.

Vi publicerer portrætfotos af personer, hvis billedet er optaget med publicering som hensigt. Det gælder f.eks. fotos af politikere, sportsudøvere, embedsmænd o. lign. Det gælder også portrætfotos indsendt til publicering i en avis eller andet trykt medie.

Vi publicerer fotos af personer, hvis de selv har givet samtykke.

Fotos af elever i skoler m.m. betragtes som optaget i en offentlig sammenhæng og med distribution for øje og offentliggøres tidligst 50 år efter optagelsen. Billeder vedr. trosretning bl.a. af konfirmander offentliggøres aldrig. Disse fotografier kan ses på arkiverne.

Vi publicerer aldrig fotos af personer, hvor optagelsen kan skønnes at virke krænkende.

Arkivet skønner i hvert enkelt tilfælde, om et foto kan publiceres. Du er altid velkommen til at henvende dig til arkiverne, hvis du mener, at vi uretmæssigt har publiceret et foto, der vedrører dig, på internettet.

Billeder, der er registeret, men offentliggjort uden foto, kan du få adgang til at se, ved at du henvender dig til arkiverne. 

Ophavsretsbeskyttede fotografier

Arkiverne respekterer ophavsretsloven. Det betyder, at vi kun publicerer fotografiske værker (herunder pressefotos og fotos optaget med kunstnerisk hensigt) efter aftale med VISDA. Aftalen kan ses her.

Er du rettighedshaver til denne type fotografiske værker, skal du henvende dig til din faglige organisation eller til VISDA-billedkunst for at få vederlag for publiceringen.

Fotografiske billeder publiceres når de er 50 år gamle (p.t. skal de dog blot være optaget 1970 eller før). Billeder, hvor ophavsmanden har givet samtykke til, at de må bruges i arkivets virksomhed, publiceres umiddelbart.

Behandling af persondata

Siden 2007 har borgere m.m., der har indleveret materiale til arkivet, skulle afgive en skriftlig erklæring om arkivets rettigheder til brug. Her registrerer vi givers kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse) samt de aftaler der indgås med arkivet ved indleveringen. Erklæringen sker på en (analog) blanket, der opbevares på arkivets adresse.

Oplysningerne registreres i arkivets database ARKIBAS, hvor vi også registrerer oplysninger om det materiale vi modtager, f.eks. navne på personer på fotos. Vi henviser til den databehandleraftale, vi har indgået med Arkibas Aps. Aftalen kan ses ved henvendelse til arkivet.

Har du spørgsmål vedr. dette er du altid velkommen til at kontakte Møns Lokalarkiv eller Lokalhistorisk forening Møn.