Lokalhistorisk Forening Møn

afholder generalforsamling

Søndag den 21. april kl. 13.00

i Baghuset på Møns Museum Storegade 75, 4780 Stege

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen foredrag ved Ea Damgård.

Foreningen er vært ved kaffe og kage.Referat fra Generalforsamlingen i Lokalhistorisk Forening Møn


Søndag d. 21. april 2024    Formanden bød velkommen. Der deltog 45 i generalforsamlingen.


    Dagsorden:


 1.  Valg af dirigent og stemmetællere. Som dirigent: Svend Skov valgt.   Stemmetællere: Mogens Hansen og Knud Larsen.
 2.  Formandens beretning. Vedlægges. Beretningen taget til efterretning
 3.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab. Bente Iversen fremlagde   regnskabet. Årets resultat 19.984 kr.  Godkendt.
 4.  Fastsættelse af næste års budget. Godkendt
 5.  Fastsættelse af følgende års kontingent.

        Kontingent er årligt:

        Foreninger 200 kr.

        For en person 120 kr.

        Husstand 180 kr.

        Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt

   6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: (for 2 år)

        Anne-Lis Ammentorp. Villig til genvalg. Valgt

        Dorte Feldvoss

        Mogens Hansen. Ønsker ikke genvalg.

        Bente Iversen. Villig til genvalg. Valgt

        Lars Mathiasen

        Jonna Petersen. Villig til genvalg. Valgt

   7.  a. Valg af suppleanter (for 1 år)

        Hans Døllner. Villig til genvalg. Valgt

        Birgitte Langkilde. Villig til genvalg. Valgt.

        b. Valg af revisor og revisorsuppleant (for 1 år)

        Revisor: Jan Petersen, Villig til genvalg. Valgt.

        Revisorsuppleant: Jesper Schou, villig til genvalg. Valgt

   8.  Indkomne forslag: Forslag fra foreningen:

        §5:Den årlige generalforsamling indvarsles 14 dage inden afholdelsen ved annoncering         i den lokale presse og afholdes i april måned. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.                Forslag til generalforsamlingen tilsendes formanden senest 10 dage før general-                    forsamlingen.        

        Ændres til:

        §5: Den årlige generalforsamling afholdes i april måned og indvarsles 14 dage inden              afholdelsen ved skriftlig henvendelse på mail/post til medlemmerne og opslag på                  foreningens hjemmeside. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Forslag til general-                  forsamlingen tilsendes formanden senest 10 dage før generalforsamlingen 

   9.  Eventuelt:     

        Svend Skov takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for                      afsluttet kl. 13.45.

        Formanden takkede Svend Skov. 

 

        Dirigent                                                                      Referent

     Svend Skov                                                             Anne-Lis Ammentorp


__________________________________________________________________________

Formandsberetning 2024


Velkommen til alle jer der har valgt at bruge jeres søndag eftermiddag på at gå til generalforsamling i LHF både til gamle og nye medlemmer.

Vi er i år ramt lidt af et luksusproblem, for da vi sidste år den10. oktober lavede denne flotte udstilling, som vi nu sidder midt i, var det meningen den kun skulle stå til 1 april 2024, så havde vi jo haft plads nok til alle. Men det skulle vise sig, at det blev en yderst populær udstilling, derfor blev det besluttet, at den skulle stå sommeren over og først slutte til 1. november.

Og i realiteten kunne det måske også have ladet sig gøre, hvis der kun havde tilmeldt sig dem der ”plejer” at komme til generalforsamling, men da vi så meldte ud med hvem der ville komme og holde et spændende foredrag efter generalforsamlingen, - så løb det helt af sporet. Jeg burde måske have forudset det, lige fra jeg mødte Ea og hendes vestmønske dialekt første gang.


Ea var på besøg hos sin bror John Damgaard her i Lendemark, John havde travlt med andre ting, så han sendte Ea op på LHF for at se denne udstilling. Vi faldt i snak, da jeg jo har for vane at byde gæster velkommen og spørge lidt ind til hvad der bringer dem hid, om de har nogle relationer til udstillingen, og for måske vride lidt historie ud af dem.

Ea fortalte at hun var født i Hjelm, men havde levet sit voksenliv i Dragør. Som jeg husker det, slog hun nu over i den vestmønske dialekt, for jeg ikke skulle være i tvivl om hvor hun kom fra. Der skulle ikke gå mange øjeblikke, før jeg spurgte hende om hun kunne have lyst til at fortælle om sin barndom og ungdom i Hjelm- på vestmønsk. Jeg kunne med det samme både se og høre, at det var noget jeg meget gerne ville høre mere om, jeg var også sikker på, at det var der mange andre der også ville.

Og jeg må sige jeg havde ret, det er ikke kun i dag Ea vil fortælle, der er så mange der har villet høre hende fortælle, at hun kommer igen lørdag den 4. maj og gør det igen for næsten lige så mange.

 jeg vil fortælle lidt om hvad vi har bedrevet siden sidste generalforsamling.


Vi får hvert år en invitation fra Polsk -Dansk forening, hvor man mindes alle der var med ”skibet fra helvede” som drev ind i Klintholm den 5. maj 1945. Et meget højtideligt arrangement som vi deltog i.


 Siden februar 2023 har der siddet en hårdtarbejdende gruppe og lavet denne fine udstilling, der har fået navnet Flugtrute Møn 1943. Disse personer er:

Hans Frederik Carøe – Dorte Feldvoss - Jan Hansen -Inge Langeskov Nielsen – Johannes Lundstrøm – Lars Mathiasen og Bjarne Købmand Petersen. Det er grundstammen i gruppen, så er der en del andre. der har deltaget på sidelinjen, men det vil være at drive det for vidt at nævne alle.

Den 10. oktober 2023 skulle hele projektet løbe af stablen.


Vi startede med en mindegudstjeneste i Kalvehave kirke for   indbudte gæster, der blev afsløret en mindesten for frihedskæmperen Leo Købmand ved indgangen til kirken - et smukt arrangement. Derefter blev der lagt en snublesten ved Brostrædet i Kalvehave, hvor Leo Købmand boede med sin familie. Derefter var der en hurtig frokost a’ la 1943 på Hotel Møn for gæsterne.

 Herefter var der reception på Møns Museum med mere end 100 gæster. Alle gæsterne fik udleveret den bog der er skrevet om begivenheden. Det var en mindeværdig dag for alle der deltog.

Formanden for Sydøst Danmarks Museum Torben Nielsen deltog også i arrangementet, han fortalte, at han nogle dage senere skulle deltage i et arrangement hvor Dronning Margrethe ville være til stede.  Han fik en ekstra bog med, som han ville overrække Dronningen. Denne bog har Dronningen for ganske nylig takket for, så nu kan vi kalde os for ”Kongelig Hofleverandør”.


Dagen efter var der endnu et arrangement i samarbejde med Biografen, hvor ældre fra Møn var inviteret til en reception med et let foredrag af Johannes Lundstrøm, samt vin og kransekage og til at se filmen ”Fuglene over Sundet”. Biografen var fuld. Næste dag var det de store skoleelever fra Møn, der stod for tur til at komme i Bio, høre foredraget og se udstillingen.

En meget travl uge, men en rigtig god oplevelse, bare det at se de mange ældre fra de mønske plejehjem komme i biografen. Det krævede en del logistik og megen velvilje fra personalet, det blev en anderledes arbejdsdag.

Arrangementerne i Biografen var sponseret af Kjeld Mortensens Fond.

Kransekagen var sponseret af Højers Konditori.

Småkagerne var sponseret af Bisca.

Arbejdsgruppen havde også lavet et skoleprojekt til de Mønske skolers 8 klasser.

Dette projekt fandt sin afslutning i torsdags hvor Bjarne Købmand og Jan Hansen overraskede de to 8 klasser der havde deltaget og vundet henholdsvis en første og en anden præmie.

Det er den samme lærer der underviser i begge klasser, nemlig Sussi Gustavsen. Førstepræmien gik til børnebogen ”Flugten over Møn” Skrevet af; Celina Pomykala, Joris Carlson og Malou Skov Nielsen og illustreret af Bogdana Pirozhenko. De fik 3000 kr. til klassen.

Anden præmien gik til digtet ”Over Østersøen”. De fik 2000 kr. til klassen.

Den samlede præmie lunede godt klassekassen, da begge 8 klasser snart skal på tur til Bornholm.

Der blev taget billeder der senere vil figurere her.

Men det er ikke slut endnu, der arbejdes videre med udstillingen, det er en overraskelse hvad der videre skal ske i sommer.

Den første april 2024 overgav vi udstillingen til museet, vi er nogle stykker der har været her 5 dage om ugen – fra oktober til april - og sagt velkommen, og fået mange gode snakke - tændt computeren hvor Bjarne Købmand fortæller om sin morfars og mormors ”bedrifter” under krigen og hvad deraf fulgte af både gode og dårlige ting. Et foredrag hvor mange har givet sig tid til at lytte.


Nu skulle man næsten ikke tro, der ikke havde været tid til mere, men vi har også startet en ny tradition her i LHF Møn. Som I nok har opdaget, har alle medlemmer fået et lille blad i postkassen, det første kom i september 2023, jeg håber i kunne lide det i læste og de billeder i så. Tak for de mange fine tilbagemeldinger vi har fået.

Men---- vi gjorde det jo ikke helt uden en bagtanke. Vi kunne godt ønske os, at der var nogle af jer, der kunne have lyst til at deltage som frivillig medarbejder, til de mange opgaver vi har. Det er fint, hvis man kan bruge en computer, men der er også andre opgaver, der skal løses.

Blad nr. 2 som kom i uge 12, har givet anledning til mange gode snakke og nye historier om ”Virke”, som Axel Petersen i Udby blev kaldt, men det vidste jeg så først, da en af jer skrev tilbage og fortalte flere historier.

Så jeg har tænkt over, om der er nogen, som også kunne have lyst til at skrive lidt til bladet. Jeg er sikker på, der findes mange historier og billeder, som vi ikke aner noget om, og de bliver glemt med jer, så lad dem leve videre her i LHF Møn.

Jeg ved godt, jeg har skrevet at bladet kun skal udkomme 2 gange om året, men er kommet i tvivl om det i virkeligheden skal udkomme 4 gange om året, så alle kan følge med i hvad der sker i LHF Møn.


Som i nok har bemærket i det nye blad står der på side 13 – det regner også med penge.

Vi er, i samarbejde med Møns Lokalarkiv, medlem af Arkivsamvirket i Vordingborg. Arkivsamvirkerne for Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner søgte i fællesskab Velux Fonden den 12. juni 2023 til nyt udstyr til brug til projekter i de enkelte samvirker. Vi havde næsten opgivet alt håb om at få del i de udlovede midler, da vi den 24. november fik en mail om at vi var tildelt penge til indkøb af nyt udstyr.  Der skal indkøbes 3 sæt bestående af en pc, en scanner og printer. Derudover indkøbes en A3 bogscanner og en smalfilmscanner.

Det, som det nye udstyr skal bruges til i vores projekt, er at få sat gang i scanning af fotograf Echwalds glasplader. Så hvis der sidder nogen, der synes det kunne være et spændende projekt at deltage i, så meld jer. Der vil komme en pressemeddelelse i ugebladet når vi er klar, så indkalder vi til et møde omkring det.


På Arkivernes dag i november 2023 der havde vi et foredrag med Johannes Lundstrøm, som bl.a. fortalte om alle de forkerte oplysninger, der er i de mange bøger, der er skrevet efter 2. verdenskrig. Forfatterne har ikke gjort sig den ulejlighed at undersøge ”fakta” i deres kilder men skriver af efter hinanden, og det bliver det jo ikke mere rigtigt af. Så når I læser beretningerne, så tag dem med et gran salt. Det behøver I så ikke gøre med den bog om ”Flugtruten Møn” – der er ikke skrevet et eneste ord der ikke kan bevises.En god dag med fuldt hus, og efterfølgende god og livlig debat.


Vi har også lagt hus til to kurser.  Den 21 og 28 november 2023 afholdt vi kurser for SLA i ”Ledelse og samarbejde” og ”Arkivlederens opgaver” for 23 deltagere, med fuld forplejning hele dagen, Anne Lis stod for forplejningen. Godt kursus, glade mennesker, vi fik stor ros for arrangementet.


Juleafslutningen i december med gløgg og æbleskiver, kaffe og kage og hyggelig snak trak også fuldt hus, ca. 25 medlemmer deltog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalhistorisk Forening Møn


afholder generalforsamling

Søndag den 23. april kl 14.00

i Baghuset på Møns Museum Storegade 75, 4780 Stege

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Efter generalforsamlingen fortæller Ole Gold om "Møns Dampskibsselskab".


Foreningen byder på kaffe og lagkage.

Referat af generalforsamling søndag d. 23. april 2023 kl. 14.00 på Møns Museum.

 

     Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

     Svend Skov blev foreslået og valgt til dirigent. Finn Johansen og John Damgaard blev valgt som       stemmetæller. Svend Skov konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

     2. Formandens beretning.       

     Den fungerende formand, Jonna Pedersen bød velkommen og aflagde beretning. Beretningen         vedlægges.

     3. Kasseren aflægger det reviderede regnskab:

     Bente Iversen fremlagde regnskabet. Der er i 2022 et overskud på 10.667 kr.  Regnskabet blev       godkendt.

     4. Fastsættelse af næste års budget. Bente Iversen fremlagde næste års budget. Vedtaget.

     5. Fastsættelse af følgende års kontingent. Foreslås uændret. Vedtaget.

     6.Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

     Lars Mathiasen og Dorte Feldvoss var på valg. De modtog genvalg.

     7a. Valg af suppleanter (for 1 år)

     Hans Døllner og Birgitte Langkilde var på valg og modtog begge genvalg.

     7b. Valg af revisor og revisorsuppleant (for 1 år)

     Revisor Jan Petersen og revisorsuppleant Jesper Schou modtog genvalg.

     8. Indkomne forslag: Ingen

     9. Evt.: LHF ønsker at slippe for at betale de dyre annoncer til indkaldelse til generalforsamlin-       gen. Ønsket er, at der fremover indkaldes på offentlige medier og ved direkte henvendelse til           medlemmerne. Det kræver dog en ændring af vedtægterne. Der var livlig debat vedr. dette.           Hans Frederik Carøe fortalte om den nye udstilling og bog, Flugten over Møn. Efterlyste også           beretninger vedr. jøders flugt fra Møn i okt. 1943.

 

     Svend Skov afsluttede generalforsamling og takkede for god ro og orden. Jonna Pedersen               takkede Svend Skov og de fremmødte.

 

     Efter kaffen og lagkagen fortalte Ole Gold om ”Møns Dampskibsselskab”.

 

     Referent: Dorte Feldvoss
Formandens beretning

Ved Lokalhistorisk Forening Møn generalforsamling 23. april 2023

 

 

Velkommen til alle jer der har valgt at komme her i dag, som i nok har bemærket har vi fået højtalere, vi håber nu at alle kan høre hvad der bliver sagt. Vi har længe været kede af den dårlige akustik der er i dette rum. Så vi blev enige om at søge Fanefjordfonden om et beløb til indkøb af højtalere, det var vi så heldige at få bevilliget, de skal stå deres prøve i dag. Vi siger mange tak til Fanefjordfonden.

 

Så blev det igen tiden for at afholde generalforsamling i LHF.

Vi skriver nu april 2023 og hvert år ved denne tid ser vi tilbage på det forløbne år. De foregående 2-3 år var vi ramt af Corona og de deraf afledte effekter. 2022 startede Rusland en krig i Ukraine. Denne krig, berører ikke bare de to lande, men hele verden. Det betyder ekstra udgifter til militær støtte, besparelser på andre områder. Det betød mangel på varer, eller lange leveringstider.

Pludselig steg priserne voldsomt på gas og olie. Det betød at der nu blev skruet ned for varmen på arkiverne, vi lærte at slukke for lys og elektronisk udstyr, når det ikke blev benyttet.

Alle disse begivenheder er historie i morgen og betyder igen mere materiale til arkiverne.

 

Året har inden for disse vægge budt på meget arbejde, vi kan godt mærke savnet af den gode arbejdskraft der forsvandt med Henrik, da han pludselig gik bort, og til dels også med Lars, selvom han heldigvis stadig er hos os, ”men på nedsat tid”.

 

LHF har nu fået fuld adgang til baghuset, vi har oprettet en kontrakt med Syd- Øst -Sjællands museum om opbevaring af vores arkivalier på loftet. Vi kan komme og gå her i huset når det passer os, det har givet os meget større mulighed for at arbejde koncentreret i længere perioder.

Vi har flyttet vores samlingslokale - det går lidt ned ad bakke i det nye lokale især i højre side men det holder.

Raske folk – Hans - Erik og Alex fik i løbet af kort tid lagt tæppe på gulvet, flyttet skabe og reoler samt sat et køleskab på plads.

Stor tak til de raske mænd for det fine arbejde, vi nyder det hver gang vi holder kaffepause

 

Bogen om sukkerfabrikken der udkom den 23. april i 2022, og bogen om Katrinedal har solgt godt, der er stadig lidt tilbage hvis nogen mangler, de har været et godt tilskud til alle de udgifter vi har haft i forbindelse med de omrokeringer vi har foretaget, selv om det er frivillig arbejdskraft er der stadig mange udgifter.

 

LHF. Har fået nye regnskabschefer.

Birgit Johansen stoppede sidste år kort efter generalforsamlingen.

Regnskabet i en lille forening er alfa og omega, hvis ikke der er styr på indtægter og udgifter går det hurtigt galt.

Men den slags kompetente folk hænger ikke på træerne. Heldigvis havde vi dem allerede i foreningen, to skønne kvinder, Anne-Lis og Bente sørger for, at kassen stemmer ned til mindste detalje, de er ikke nemme at lokke penge ud af. Vi supplerer hinanden rigtig godt - Bente kan det med tallene på computeren, Anne-Lis holder meget af at tælle de kolde kontanter, og jeg er god til at bruge dem……

Tak til Bente og Anne-Lis for det store arbejde.

 

Årshjul

Vi har i år forsøgt os med at lave et program for hele året omkring, hvad vi har planlagt af arrangementer. Egentlig ville vi gerne udgive det i et lille blad et par gange om året, hvori vi fortæller om, hvad foreningen har af arrangementer samt lidt historie om løst og fast. Desværre har vi ikke de kræfter i foreningen, der har de spidskompetencer, så skulle der sidde en her i dag, der kunne have lyst til at hjælpe med denne opgave to gange om året så sig frem,så tager vi en snak, jeg er sikker på, at alle ville have lyst til at læse sådan et blad. Indtil videre må vi nøjes med et enkelt A4 ark. Gem det, foreningens penge rækker ikke til mange annoncer i Ugebladet, opslaget vil også kunne ses på foreningens hjemmeside.

 

Når nu jeg har jer, vil jeg godt komme med en lille opfordring, hvis der sidder nogen med gode ideer til foredrag/foredragsholdere, eller andet som kunne være aktuelt her i foreningen, så kom frem med det, hvis ikke i dag så skriv det på vores hjemmeside eller kik inden for.

Er du god til at bruge en computer og kan lide at taste, så har vi ca. 100 hyldemeter, der skal lægges på Arkiv.dk. Så meld jer gerne.

Uden en god bestyrelse er en forening jo intet, jeg vil derfor godt sige tak for godt samarbejde til LHF- bestyrelsen, tak for jeres indsats, ikke mindst tak til de frivillige der bidrager med så meget. Tak for den gode tone og det hyggelige samvær vi har, når vi mødes.

Tak til revisor Jan Petersen for revideringen af LHF’ regnskab.


______________________________________________________________________________________________________

 

Lokalhistorisk Forening Møn

afholder generalforsamling søndag d. 10. april 2022 kl. 14.00

i baghuset på Møns Museum, Storegade 75, Stege

Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag senest 10 dage før.

Efter generalforsamlingen et foredrag om Strandingen

af det Hollandske skib ”Georgius” under Nordfeld

Foreningen er vært ved kaffe og kage

Referat af generalforsamlingen den 10. april 2022 kl. 14.00 på Møns Museum, Storegade 75, 4780 Stege. 

Jonna Pedersen bød velkommen. Der deltog 17. 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere: Svend Skov foreslået og valgt til dirigent. Som stemmetællere: Mogens Hansen og Birgitte Langkilde. Svend Skov konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Formandens beretning. Næstformand Jonna Pedersen aflagde beretning, da Lars er sygemeldt. Beretningen vedlægges. Spørgsmål: Hvad er der i kasserne på loftet? Jonna: Slægtsforskning, fotos, gadebilleder, emnesamlinger fra aviser, håndskrevne erindringer etc. Målet er arkivkasser og digitalisering. Beretningen blev taget til efterretning.
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab. Birgit Johansen aflagde regnskabet. Der er i 2021 et overskud på 43.890 kr. efter bogsalg på tirsdagsmarked og tilskud til trykning af sukkerbog. Regnskabet blev godkendt.
 4. Vedtagelse af næste års budget. Budgettet forelagt og vedtaget.
 5. Fastsættelse af følgende års kontingent. Foreslås uændret. Vedtaget.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: (for 2 år ad gangen).

         a.  Lars Mathiasen

         b.  Jonna Pedersen. På valg. (villig til genvalg) Valgt for 1 år sidste år. Genvalgt for 2 år.

         c.  Anne Lis Ammentorp. På valg. (villig til genvalg) Genvalgt.

         d.  Bente Iversen. På valg. (villig til genvalg) Genvalgt.

         e.  Birgit Johansen.

         f.  Dorte Feldvoss.

         g.  Henrik Christiansen. Afgået. Foreningen foreslår Mogens Hansen. Valgt.

       7.   A.  Valg af suppleanter: (for et år ad gangen).

        a.  Hans Døllner. På valg. (villig til genvalg) Genvalgt.

        b.  Susanne Outzen. På valg. Birgitte Langkilde foreslået og valgt.

       7.  B.  Valg af revisor og revisorsuppleant. (for 1 år ad gangen).

            Revisor: Jan Petersen.  På valg. (villig til genvalg) Genvalgt.

            Revisorsuppleant: Jesper Skov. På valg. (villig til genvalg) Genvalgt.

     8.   Indkomne forslag: Ingen

     9.   Eventuelt. Krista Steffensen foreslog at få yngre medlemmer med i bestyrelsen.  Birgitte Langkilde spurgte til foreningens planer. Jonna: bl.a. en lille bog om et eventyr omhandlende Dragestræde og Stege. Dorte Feldvoss: I samarbejde med museet er der skrevet   tekster om kultursteder til Camønoruter.

 Svend Skov afsluttede generalforsamlingen kl. 14.55 og takkede for god ro og orden. Jonna  Pedersen takkede Svend Skov og de fremmødte.

 Efter kaffen fortalte Boye Garbul om ”Georgius”, som strandede ved Nordfeld i 1922 og om sin familie. Der blev også vist billeder.

  Dirigent:                                                                       Sekretær:

  Svend Skov                                                                   Anne Lis Ammentorp 

Formandsberetningen 2022

Jonna Pedersen, næstformand, aflægger beretning.

Velkommen til jer alle, dejligt at se I stadig har lyst til at være medlem af foreningen.

Det er kun et halvt år siden vi afholdt sidste generalforsamling, men for at overholde vores vedtægter, gør vi det igen inden udgangen af april måned.

Som vi har skrevet i vores nyhedsbrev – udfordringer er til for at overvindes. Men så mange udfordringer på en gang er virkelig ”en udfordring”.

Foreningens formand, Lars Mathiasen, er sygemeldt efter at være ramt af en blodprop. En stor personlighed, vi savner i vores forening, Hans Ole Petersen er flyttet på plejehjem. Alt hvad han har samlet og skrevet om gennem tiden, har han doneret til Lokalhistorisk Forening, så det er vi i gang med at flytte op på vores arkiv for senere sortering og arkivering – også her mangler vi frivillige til at hjælpe...

Birgitte og Frans Langkilde, der for nogle år siden købte Katrinedal, ville gerne udgive en lille bog om den historie, der var omkring den gamle proprietærgård. Denne historie blev skrevet af Birgitte Langkilde og Bente Iversen. Bogen udkom den 25. september med en reception i den smukke, renoverede have på ”det nye Katrinedal”, der var en overvældende interesse, hvor omkring 100 personer havde en dejlig eftermiddag.

Tirsdagsmarkederne vendte også tilbage i 2021, vi havde nogle dejlige sommertirsdage i foreningen. Vi havde fået tilladelse til at sælge kaffe og Mettes gode lagkage i museets gård. Det var en succes vi håber kan gentages i år – måske er der nogen, der har lyst til at give en hånd med?

Bogen om sukkerfabrikken, der er skrevet gennem de sidste tre år, blev færdig under coronaen. De danske Sukkerfabrikker har 150-års jubilæum den 20. april, det vil vi markere med denne udgivelse, der udkommer den 23. april i den Bøhmiske Hal. Arkitekt Bent Løkke har stillet hallen gratis til vores rådighed denne dag – hvis ikke på sukkerfabrikken hvor så?

Vi har også gennem længere tid været i gang med at indrette os på loftet med 10 nye, store reoler og gode arbejdspladser til registrering og scanning af arkivalier. Vi har været så heldige at få frivillige hjælpere til indretningen.

Måske er der nogen, der har lyst til at bruge nogle timer sammen med os – vi har det altid meget hyggeligt, når vi er her. 

Vi vil forsøge at blive mere synlige i lokalsamfundet ved tættere samarbejde med Ugebladet for Møn, der er mange ting at tage fat på. Så har du, eller kender du nogen, der kunne have lyst til at være med, så spred budskabet.

Vi vil også forsøge at ændre vores åbningstider, så de bliver mere brugervenlige.

Foreningen har i år mistet tre medlemmer, som vi gerne vil mindes.

Margit Kjær, som var meget aktiv, da foreningen var i ”Stakladen” døde den 30. januar.

Henrik Marrill Christiansen, som var en meget vidende personlighed og medlem af bestyrelsen, døde den 7. februar.

Bente Henriksen, som hjalp os på Thorsvang, døde den 24. februar.

Æret være deres minde.

Jonna Pedersen

Næstformand

Lokalhistorisk Forening Møn

afholder generalforsamling

Søndag d. 19. september 2021 kl. 14.00

i baghuset på Møns Museum, Storegade 75, Stege

Dagsorden ifølge vedtægterne, forslag senest 10 dage før.

Før generalforsamlingen vil Museumsinspektør Susanne Outzen

fortælle om Birgitte Gøye og Herluf Trolles unikke bogsamling.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Museumsinspektør Susanne Outzen fortæller om Birgitte Gøye og Herluf Trolles bogsamling. Bevarede biblioteker fra renæssancen er yderst fåtallige i Danmark såvel som i Europa, og som noget helt unikt befinder Herluf Trolle og Birgitte Gøyes bogsamling sig stadig på sit oprindelsessted, Herlufsholm. Bøgerne er ikke tilgængelige for offentligheden, men i 2016 udgav Susanne Outzen og historiker og bogbindsspecialist, Karsten Christensen, en monografi om bogsamlingen og dens hemmeligheder.

Arkivalier og bøger lever et farligt liv, og foruden senere perioders censur, skødesløshed og ikke mindst forældelse af selve indholdet og følgende kassation, har naturligt slid og nedbrydning af bøgers og arkivaliers materiale sammen med ildebrande reduceret såvel middelalderens som renæssancens bogskatte betydeligt. 

Susanne vil give en introduktion til bøger og biblioteker fra middelalderen og renæssancen som historisk ramme omkring Birgitte Gøye og Herluf Trolles og fortælle om denne enestående bogsamling, der primært rummer reformatorisk litteratur af Martin Luther og Phillip Melanchton, men også en sjældenhed, der har givet ny viden, og bøger, der fortæller om adelens netværk i 1500-tallets Danmark. Bogbind og bogspænderne er et kapitel for sig, men som også kan bibringe ny viden om handel og bogbinderi i 1500-tallets Nordeuropa.

Størstedelen af illustrationerne til foredraget er hentet fra netop bøgerne i Birgitte Gøye og Herluf Trolles bibliotek.

Formandsberetningen 2021

Et tilbageblik

Covid 19 satte jo næsten en stopper for al aktivitet i 2020. Vi kunne ikke mødes, arbejde, udstille og dermed heller ikke afholde generalforsamling. Vi var i gang med udstillingen om Sukkerfabrikken, da vi lukkede ned, det gjorde bl.a.  at flere tidl. sukkerfabriksansatte og Sukkermuseet i Nakskov ikke kunne komme og besøge vores udstilling. Og da en ny udstilling i foråret 2020, af Skibsmodeller og billeder skulle op, var vi nødt til at pille Sukkerfabriksudstillingen ned. Skibsmodel udstillingen gik også delvist tabt, pga. Covid, men vi satte den op, men den blev ikke desværre ikke besøgt så meget pga. nedlukning det meste af 2020. Skibsmodel udstillingen sluttede d. 8-9-2020. Det var et lidt ærgerlig forløb da Henrik havde brugt meget tid på at finde de forskellige modeller rundt omkring i landet, lave aftaler med sikring af modeller i museets lokaler, plus at få dem afleveret sikkert tilbage. Det var jo dyre, flotte modeller der havde taget flere år at lave, men en stor tak skal lyde til de udstillere, som valgte at udstille deres dyrebare modeller. Tak for det.

Efter Skibsmodellerne

Efter skibsmodeludstillingen blev der lidt tomt i salen. Der var umiddelbart ikke nogen plan for en anden udstilling, så derfor satte vi Sukkerfabriksudstillingen op igen, og de besøgende kunne igen se billeder fra Sukkerfabrikkens virke og få lidt indsigt i det arbejde der havde været der.

Som sagt satte Covid 19 en begrænsning på vores aktiviteter i hele 2020 og dele af 2021, derfor har været svært at tilrettelægge noget i tiden med Covid 19. Vores generalforsamling 2020 blev meget anderledes. Det blev en generalforsamling hver for sig, derhjemme. Vi havde nået at afslutte regnskabet og fået det godkendt og var klar til generalforsamlingen, da vi blev lukket ned igen. Efter aftale med dirigenten, bestyrelsen og revisoren blev det besluttet at gøre det sådan, at alle fik besked enten via mail eller tilsendt med posten. Det blev godkendt af alle, så det lykkedes at gennem føre generalforsamlingen, selvom vi ikke mødtes.

Så det er dejligt at vi endelig kan afholde generalforsamling igen på sædvanligvis.

I perioden hvor vi ikke kunne mødes, har der selvfølgelig ikke været så meget mødeaktivitet, men derfor har vi stadig arbejdet i arkivet, men meget af tiden hjemmefra. I nedlukningsperioden har man kunne mærke at alle har haft mere tid til at bruge tid på andre ting, bl.a. historie og slægtsforskning. Det har ført til mange spørgsmål om steder, billeder af steder, slægtninge osv. En del af dem kunne man svare på derhjemmefra, andre spørgsmål har måttet ventet, til vi åbnede op igen.

Da vi endelig startede op igen, gik det lige pludseligt stærkt igen, der var mange ting, som lå og ventede på at blive taget op igen. Vi har fået en del ting i arkivet. Ti flyttekasser fra Jakob Albrektsen, Ålborg. Efter hans død, havde hans døtre, Aase og Dorte, ryddet op i hans arkiver og fundet en del ting som, efter aftale med Hans Ole, skulle samles og køres ned til arkivet på Møn. Jakob havde tidligere selv ryddet op i sit arkiv, og Lokalarkivet, Biblioteket og Lokalhistorisk Forening, havde dengang fået en hel del derfra.

Vi modtager stadige store sager såvel som små ting, det være sig arkivalier, billeder eller andet. Næsten alt har interesse, især det fra lokalområdet.

Bestyrelsen:

En stor tak til bestyrelsen, skal lyde herfra, til den kæmpe indsats I yder på alle fronter.

Jonna har haft fast arbejde siden 2018 med sit Sukkerfabriksprojekt, det være sig historier til bogen og onsdage med besøg af tidl. ansatte fra fabrikken, for at fortælle deres historier. Nu lakker det mod enden, bogen bliver færdig her i løbet af efteråret/vinteren. Ellers er Jonna min højre hånd når jeg går og laver aftaler med besøgende, hvor jeg ikke kan være til stede. Og laver ellers alt mellem himmel og jord. Har mange gode kontakter, til bl.a. andre arkiver

Bente vores alt muligt medarbejder, som er god til mange ting, har en stor viden om historie, via hendes frivillige arbejde i Lokalarkivet hvor hun registrerer billeder. I løbet af det senest år har Bente været involveret i Katrinedal’s historie, sammen med de nye ejere Birgitte og Frans Langkilde, Bente har fundet en hel del historie til den lille bog, som vi nu har fået lavet færdig. Ellers er Bente en IT-nørd. Der er mange der nyder godt af at få besvaret spørgsmål, via Bentes hjælp på computeren, inklusive os i bestyrelsen.

Anne Lis holder styr på os alle, vores arkiv, hvad vi har aftalt. Hun har lavet register over hvad vi har i arkivet. Hun er vores blæksprutte som laver lidt af hvert. Anne Lis er også med til at holde styr på hvor mange der kommer på besøg i foreningen, hjælper også med de små regnskaber til Birgit. God til at skære igennem, når hun synes at vi kører lidt af sporet.

Hans, ja hvad laver Hans, også lidt af hver, praktisk mand, håndværker, flyttemand, kaffemand, laver meget af det, som vi andre ikke ser, men gud hvor er det dejligt at have dig Hans, du er ikke bange for at tage fat, men bare vent vi har mere arbejde fremadrettet. Du skal bare ikke løbe for hurtig, vi når det alligevel.

Henrik har en kæmpe viden om mange ting, især inden for skibshistorie, kystnæreområder, god til at fortælle historier, sætter sig grundigt ind sin historie, skriver historier. Hjælper Hans med praktiske ting i foreningen, i perioder fraværende pga. hans mange gode projekter han er involveret i, som vi i foreningen nogle gange også får glæde af.

Birgit vores kasserer har styr på vores regnskab, hun er fantastisk til dette arbejde, der styr på det. Hun holder os i kort snor, for nogle gange så husker/glemmer - især formanden - at holde styr på de små sedler /indbetalinger, så er hun der straks med en løftet pegefinger.

Dorte, der sidder på Lokalarkivet, har en kæmpe viden, indsigt og stor hjælpsomhed, via sine mange år i Lokalarkivet. Vi er så heldige at have hende med på holdet i Lokalhistorisk Forening. Vi har et godt samarbejde og supplerer hinanden godt.

Vi får mange spørgsmål via mails, i Lokalarkivet og Lokalhistorisk, og der kan vi bruge hinanden, da vi tit får de samme spørgsmål begge steder.

 Til Slut

Til slut vil jeg sige tak til alle der bidrager med et eller andet og til dem som kommer og besøger os. Vi vil gerne have flere besøgende.

Hvis vi skal nå det hele, vil vi gerne bede om hjælp til praktisk arbejde, fundraising, fondssøgning, reklamering, foto/arkivalier, registrering, sortere, pakke ned. Vi søger nogen til fotohold, sortere alt det vi har fået i flyttekasser og til registrering. Dem vi søger, skal kunne bruge en computer, arbejde selvstændig og holde orden i bunkerne. Oplæring vil finde sted. Og så er der kaffe på kanden, til lidt socialt samvær også.   

Vi vil gerne have input til nye ideer, hvad kan vi gøre anderledes eller bedre. Vi vil gerne en hel masse, vi kan bare ikke nå det hele.

Lokalhistorisk Forening Møn

afholder generalforsamling

onsdag d. 18. april 2018 kl 19.00

på Møns Lokalarkiv (Møns Museum) Storegade 75, 4780 Stege 

Arkivleder Susanne Outzen fortæller om Møns Lokalarkivs virke.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Foreningen er vært med kaffe og kage.

Af hensyn til kaffen – tilmelding på 22162029

senest d 16 april, bedst efter kl. 15.30

Formandsberetningen 2018

Så er vi  godt inde i 2018, hvor der sker mange ting lokalt. Og det har lige pludseligt fået en ekstra betydning, som jeg kommer ind på senere. Vi har et 750 års købstads jubilæum for Stege By, hvor der bliver afholdt mange arrangementer igennem det meste af året.

Vi starter med at ære to medlemmer, som er gået bort.

Foreningens første formand Kirsten Lutchen-Lehn gik bort d. 25-01-2017. Kirsten var medstifter af Lokalhistorisk Forening For Møn Kommune, da foreningen blev startede i 1985. Kirsten blev efterfølgende valgt som formand og var det fra 1985 og til 1990. Kirsten var meget historisk interesseret. Det gjorde sig udslag i flere artikler og bogudgivelser om historier her fra Møn. Bla. artiklen ”Mønske toldere og syndere” og bogen ”Øvrighed og godtfolk. De senere år trak hun sig tilbage og boede i Vollerup med sin mand, og et par år før hun døde, valgte de at flytte til Nordsjælland i nærheden af deres datter.

Æret været hendes minde

Den 15 marts fik jeg en mail fra Ole Bøyes søn  Mogens, som meddelte at Ole var bisat samme dag. Det var en sørgelig og pludselig meddelelse at få. Ole døde pludseligt d. 27 februar 2018. Ole var en meget behagelig person at være sammen med, vi har haft mange gode stunder ude i Lokalhistorisk Forening. En stille og rolig mand som havde en stor historisk viden og  har bidraget med mange gode oplysninger. Han var bla. med til at ordne Skibsmæglerens arkivalier og sætte dem på plads her i vores arkiv. Jeg har også haft den fornøjelse at have været på Samlermesse i Nykøbing F. sammen med Ole, hvor vi kiggede på og købte postkort, en hyggelig tur sammen Ole.

Æret været hans minde

Arrangementer i 2017

Åbent hus søndag d. 12marts i Plamehaven: temaet var Møns Broen i billeder på plancher og på lærred. Et vellykket arrangement med mange besøgende. 50-60 stk.

Søndag d. 21 maj var vi på bustur med Museumsgårdens Venner til Nakskov , hvor vi besøgte Sukkermuseet  og Peter Hansens haver. Det var højt  solskin denne dag, vi var omkring 30 deltager. En heldags tur fra 8.00 morgen til kl. 17.00

Så tog vi på Historisk tur til Tostenæs søndag d. 11 juni. Først gik vi turen i byen, hvor Anny fortalte om Bryggeriet og Finn fortalte om bageriet, derefter kørte vi til Håbet i Røddinge, hvor vi drak kaffe og viste billeder fra Tostenæs området. 40 deltog i turen.

Turen til Færgen Møn, blev aflyst pga. for få tilmeldinger, lidt heldigt, for denne dag havde det valgt at blive skybrud. Søndag d. 20 august.

Endelig havde vi valgt at julehygge den sidste tirsdagsåbent før jul, det var d. 12-12  i åbningstiden, og det fungerede fint på denne måde i stedet for,  at vi som tidligere  gjorde det om aften.  

Arrangementer 2018

Vi har allerede færdiggjort vores første udstilling om kirkeskibet ”Justitia” i Stege Kirke. Den er blevet til, med hjælp fra vores bestyrelsesmedlem Henrik Christiansen, som også sidder i jubilæums komiteen i Marine Foreningen og i Kirkeskibsforeningen ”Justitia” til Sct. Hans Kirke. Det er en fortælling om ”Justitia fra 1718 – 2018 i tekst og billeder. Den udstilling vil være at se i Stege Kirke det meste af året.

Udflugt til Skælskør By og Danmarks Busmuseum (Skælskør), bliver sandsynligvis udskudt pga. nyindtrufne omstændigheder omkring vores forening.

Senere på året vil vi deltage i Høstmarked på Museumsgården. Det bliver først i august måned.

Udgivelse af bøger

I efteråret 2018 udkommer vores længe ventede Smede bog om lokale smede på Møn og Nyord. Det hele startede i efteråret 2014, hvor vi efterlyste billeder af smede.   På grund af alt det materiale vi fik lov at låne + at det vi fik,  besluttede vi at udgive en bog om dette emne. Især i 2016 og 2017 tog det rigtig fat. Og når der nu er 750 års by jubilæum i år, synes vi at det var passende at den skulle udkomme nu. Hvis alt går vel, udkommer den i november/december måned.

I forbindelse med smedebogs projektet stødte vi på en smede søn fra Bissinge, Poul Reinhold Bille Nielsen, vi skulle bare spørge om han lå inde med billeder om sin fars (Carl Herman Nielsen) smedie. Lidt havde han da liggende. Da vi fik snakket lidt mere,  viste det sig at han havde skrevet sine erindringer. Dem fik vi lov at låne, og vi syntes, at det var så godt skrevet, at det burde udgives. Og det ville han meget gerne være med til. Så i de sidste par måneder har vi arbejdet på højtryk med at få gjort den klar med tekst og billeder. Poul er altså en herre på 90 år, så det er nu den skal udgives. Den kommer vel inden for en måned eller to.

Lokalarkiv – Lokalhistorisk Forening - samarbejde  

Ud over alt dette, har vi indledt et samarbejde med Møn Lokalarkiv, som holder til på Møns Museum. Arkivleder er Susanne Outzen. Vi har igennem det sidste årstid haft nogle møder med Susanne, hvor vi har talt om hvordan vi kunne arbejde og gøre ting sammen, da vi jo stort set laver mange af de samme ting. Vi er i den situation, at vi ikke har mulighed for at bevare vores arkivalier på betryggende vis. Det er især alle de originale billeder, bøger og andre arkivalier som vi ikke kan opbevare korrekt. Det drejer sig om syrefrie kuverter og kasser til disse ting. Og så er der klimaanlæg, brand og tyverialarmer. Det kan vi simpelthen ikke løfte rent økonomisk. Plus at vi ikke får lov til at bygge det ind i de lokaler vi er i lige nu.

Lige nu mangler vi en paragraf i vores vedtægter som fortæller, hvad der skal ske med vores arkivalier, hvis vi skal indlede samarbejde med lokalarkivet, eller hvis vi skal overdrage arkivalier, så de kan sikres en fremtidig  god opbevaring på korrekt vis.

Andre mulighede, ved at samarbejde med lokalarkivet, vil være, at vi kan deltage i forskellige kurser  -  registrerings systemer, billede registrering, registrering af arkivalier, hvilket  gør det nemmere for os at finde de forskellige ting. En anden ting som efterspørges i dag er en database, hvor billeder bliver søgbare på nettet. Der findes allerede en database som hedder Arkiv.dk, hvor mange billeder bliver lagt ind. Her vil vi også kunne lægge vores billeder ind, især konfirmations og  skolebilleder er meget efterspurgte.

Arkivleder Susanne Outzen vil fortælle mere om lokalarkivet og dets arbejde og de tanker som hun ser, vi kunne bruge hinanden til.

Hvis man kigger til nogle vores nærmeste lokalarkiver, bla. Vordingborg, så er det Lokalarkivet som har arkivalierne og Vordingborg Lokalhistorisk forening der hjælper og arbejder i lokalarkivet. Et andet sted, vi har besøgt, er Nørre Alslev Lokalhistoriskarkiv, som holder til i et gl. butikslokale som kommunen har stillet til rådighed, samme sted holder Lokalhistorisk Forening også til. De arbejder sammen på tværs af hinanden. Alt det der bliver registeretbliver lagt ud på Arkiv.dk, hvor man kan gå ind og kigge, ved at sidde derhjemme.

Flytning af Arkivet  

Sidste nyt. I onsdags blev jeg ringet op af Henrik Hjortkær  og fik læst teksten, og at han ønskede at vores samarbejde skulle ophøre. Når et ægtepar ikke kan finde det rigtige fodslag, så kan det ikke nytte at forsætte ægteskabet. Det var nogenlunde sådan han udtrykte det. Så det betyder at vi flytter og pakker alle vores ting ned i den nærmeste fremtid. Jeg var til samtale ude hos Henrik  om torsdagen, hvor vi mødtes til en stille og rolig snak. Her blev vi enige om,  at vi skilles stille og roligt. Det var ikke lige planlagt at det skulle være  nu, men sådan blev det. Så der vil være nogle udfordringer i den nærmeste fremtid med hvordan vi ser og finder vores arkivalier, når vi vil kigge i dem. Så hvad der sker lige nu ved vi ikke helt, selvom vi  har lavet nogle aftaler med lokalarkivet om opmagasinering, er vi ikke helt på plads med alle aftaler. Og det skal jo også lige vendes med vores medlemmer.

Til medlemmerne vil jeg endnu en gang sige tak til den støtte og hjælp I giver foreningen. Tak til bestyrelsen for den store arbejdsindsats i ydet i det forgangen år. Vores bog projekt trækker store resurser på jeres fritid og familie, så hatten af for det og hils familierne og sig tak. Tak til alle for den store indsats som der bliver ydet Lokalhistorisk forening Møn.

På bestyrelsens vegne

Lars Mathiasen

 Formand

Formandsberetningen 2017

Vi er nu kommet ind i 2017, med både gl. og nye opgaver, som der arbejdes på. Vi fik i 2016 lavet et register over arkivet, på den måde at forstå, at vi har lavet en mappe og et digitalt register med overskrifter/titler/navne. Det betyder at vi og vores medlemmer selv kan finde de ting som de har interesse i. Dermed ikke sagt at vi er færdige med at registrere vores arkiv, der vil forsat arbejdes på at gøre det bedre.

Det gør vi bl.a. om tirsdagen hvor vi er her mellem 13.00 og 17.00. Det er ikke altid at det bliver til så meget arbejde om tirsdagen. Vi er jo primært her for at tage i mod vores medlemmer og gæster som kommer disse tirsdage. Vores tirsdage er stadige godt besøgt, vi har vores faste gæster som der kommer hver gang, desuden dukker der også nye besøgende op i arkivet. I snit har vi 10 besøgende hver tirsdag + bestyrelsen, det svinger selvfølgelig lidt fra gang til gang. De gange bliver der så tid til at arbejde lidt mere.

Beliggenhed:

Hvorfor bliver der ved med at komme nye gæster hele tiden, ja jeg kan kun sige beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Mange af de gæster som besøger Thorsvang, har enten tidligere boet, er født på Møn, har slægtninge, eller flyttet til Møn. Og når de efterfølgende finder ud af at Lokalhistorisk Forening Møn, ligger i forbindelse med automobilmuseet (Thorsvang) og kigger på de gl. billeder vi har hængende i gangen, giver det anledning til en god snak om dengang. Og dermed får de øje på lokalet. Og når vi er til stede, er det tit at nogle af gæsterne kigger ind. Det at vi ligger hvor vi er, gør også at nogle af gæsterne kommer igen, enten for at melde sig ind i foreningen, eller kommer med noget til os, enten som gave eller vi får lov at låne fotos/historier, der er også nogle der finder slægtninge blandt vores ting, det kan være billeder eller tekst.

Hjemmeside:

En anden måde som gør os synlige er vores hjemmeside. Vi får en del henvendelser via hjemmesiden. Der bliver spurgt om alt muligt inden for lokalhistorie her fra Møn. Nogle kigger bare gl. billeder på hjemmesiden og finder andre nyttige oplysninger om foreningen. Andre aftaler tid for besøg i arkivet via siden.   

Fra da hjemmesiden sidst blev ændret og til nu, har mere end 15.942 været inde og kigge på hjemmesiden. Og ugentlig er der et sted imellem 500 – 600 inde og kigge. Hvilket er meget flot.

Hvad er der ellers sket i 2016:

Vi fik digitaliseret en hel del af de kassettebånd, som vi fik fra Preben Andersen, Fuglebjerg, som var bestyrer på Radio Møn. Nogle af dem er lagt ud på vores hjemmeside. Desværre var det ikke alle båndende som der kunne bruges. Så nu er der mulighed for at sidde hjemme og lytte på nogle af de historier som der bliver fortalt af lokale Mønboer om bla. Nicoline Nøhr, Jutta Bojsen Møller og 100 årige Johanne Nielsen. Hvis man ikke har computer/internet, så vil man kunne låne lydfilerne her hos os. Det skal bare aftales hvordan man låner dem. Det kan enten være på en CD, USB-nøgle eller en Mp3afspiller.

Så har vi igen søgt fondspenge til støtte af div. udstyr,bl.a. til digitalisering af kassettebåndene fra Radio Møn, og til indkøb af lydudstyr til optagelser af fortællere fra lokalområdet. Desuden er der købt udstyr til scanning/fotografering/kopiering af de gl. By-protokoller, som vi ved der findes en del af her på Møn. Vi har fået tilsagn om at låne nogle af disse.

Til at støtte os med penge til disse projekter, har vi søgt penge hos to lokale fonde. Da foreningen ”Kridthuset” skulle nedlægge sig selv, havde de nogle penge som de ville uddele til lokale kulturelle foreninger. Og der søgte vi nogle penge, vi fik tildelt et beløb på 16.000,- kr., som bla. gik til digitalisering af de bånd fra Radio Møn. Og nogle blev også brugt til lyd og optage udstyr . Det var i marts måned 2016.

Desuden søgte vi Fanefjord Fonden om støtte til mere udstyr. I maj/juni måned fik vi tilsagn om at de ville støtte os med 5.000,- kr. til indkøb af udstyr til By-protokollerne. Vores egen forening støttede også med en lille sum penge oven i de andre penge vi fik. Jeg mener at det var et sted imellem 2.000,- kr. / 3.000,- kr. Så vi har i alt fået 21.000,- kr. i fondspenge sidste år. Vi er selvfølgelig meget taknemlige for støtten, uden den hjælp er det vanskeligt at drive en forening i dag. Det er jo ikke alt arbejde der kan fås uden betaling.

I den forbindelse må vi ikke glemme vores medlemmer, via jeres støtte i form af medlemskab, frivilligt bidrag og betaling for ydelser i arkivet. Hjælper i foreningen med sin eksistens. Sidste år fik vi i frivilligt bidrag fra medlemmerne et beløb på 1.510,- kr. Det er rigtig flot. Så tusinde tak for jeres støtte. 

Smedenes historie:

Smede projektet som startede op i 2016, forsætter i hele 2017, og hvis alt går vel, skulle det gerne ende ud med en bog/hæfte i efteråret 2018. Der er en lille gruppe som skriver på livet løs om dette store emne. Der var jo engang at der fandtes mange smede her på Møn/Nyord/Bogø.

Aktiviteter/arrangementer i 2016

Vi har været på Sildemarken (Klintholm Havn), for at vise gl. billeder og en gl. film fra Møn. Det var i samarbejde med Centret og Venneforeningen. Der var vel omkring 30-40 stykker der deltog i dette arrangement. Det var i april måned. Det var Tove, Jonna og Lars som var derude.

Så havde vi en historisk by tur i Magleby, hvor vi havde allieret os med Jim Falk Hansen, Landsled, som er barnefødt i Magleby. Først gik vi turen, derefter drak vi kaffe og så billeder i ”Stalden”, som ligger i tilknytning til Præstegården. En fin dag med solskin, der deltog 22 i alt på denne tur. Det var i juni måned.

Traditionen tro var vi igen til Høstmarked på Museumsgården i august måned, det er altid hyggeligt at komme der. Mange gæster kommer forbi og kigger i vores mapper med billeder, desuden udstiller vi også plancher m. billeder.

Så havde vi åbent hus i november måned, hvor viste de billeder som vi havde lånt af Michael Sehested Lund (barnebarn) af Købmand H. Brandt Jørgensen. Brandt Jørgensen var amatørfotograf, så deraf de mange billeder. Det er jo en sand fornøjelse at holde åbent hus, når der kommer så mange mennesker. Der var et sted i mellem 50 – 60 besøgende til dette arrangement. Denne gang viste vi også billeder på det store lærred på scenen i Plamehaven (Thorsvang). Der kunne man drikke kaffe og samtidig se billeder vist lærredet.

Endelig afholdte vi julemødet i december måned, ikke stort fremmøde, men hyggeligt var det, med div jule godter. I 2017 vil vi forsøge at lave det på en anden måde, evt. i forbindelse med vores tirsdags åbent.

I November måned blev vi inviteret ud på Museumsgården til deres afslutnings arrangement for de frivillige der. Det var Tove der fortalte og Lars viste billeder fra og om Landsled gård/Ettie Henriques. Et godt arrangement. Der var omkring 40-50 fremødte. 

I den forbindelse blev der snakket om at samarbejde omkring forskellige aktiviteter, det være sig foredrag, vise billeder og andre forskellige arrangementer eks. busture, så det glæder vi os her i foreningen.

Nye arrangementer i 2017

Det leder mig frem til det første arrangement i år.                                                       Museumsgårdens Venner har arrangeret den tur som er planlagt til søndag d. 21 maj, som går til Sukkermuseet i Nakskov, og derefter til Peter Hansens Haver lidt uden for Nakskov. Det er en tur for de aktive frivillige på Museumsgården + at vi her fra lokalhistorisk forening har fået lov til at koble os på denne tur. Det er noget nyt vi vil prøve. Det er et samarbejde på tværs af foreninger, som måske kan hjælpe os hver især og give nogle flere muligheder, for at gøre forskellige ting sammen. Slutresultatet er at tingene kan gøres til en lidt anden pris.

Vi planlægger en historisk byvandring i Tostenæs by, søndag d. 11 juni kl. 13.00.

Høstmarkedet på Museumsgården lørdag d. 5 august, hvor vi deltager igen.

Søndag d. 20 august besøger vi Færgen Møn, hvor der fortælles om denne + en rundvisning. Kaffen indtages ombord. Henrik Christiansen er en af guiderne på denne tur.

Måske åbent hus i november måned og Juleafslutning i december arbejdes der på.

Det er de ture og arrangementer som er planlagt og under færdiggørelse.

Ellers ser jeg frem til hyggeligt samvær og fremmøde i vores lokale, hver tirsdag. Yderlig et det spændende at se hvad pigerne har frembragt af bagværk hver gang.

Til slut vil jeg endnu en gang sige bestyrelsen tak for den store arbejdsindsats i har ydet i det forgangen år. Tak til medlemmerne for den store interesse i viser vores forening og tak for al den hjælp i yder i form af forskellige ting/undersøgelser/finder til os.

Med venlig hilsen 

Lars Mathiasen

Formand

Formandsberetningen 2016

 I min beretning vil jeg først kigge lidt tilbage på året 2015, og derefter fortælle lidt
 om de planer vi har for 2016.

 Det er altid spændende når man ændrer gI. vaner, det være sig både beliggenhed og
 åbningstider, men alt i alt er det blevet modtaget godt. 2015 var jo det første hele år
 ude på Thorsvang, og hvor vi også havde åbent hver tirsdag.

Det at have åbent en gang om måneden, mens vi var i Stakladen, og til at have åbent hver tirsdag her på Thorsvang, kan jo være en udfordring i sig selv. For vil der komme nogen og kan vi betjene gæsterne hver tirsdag? Det betyder jo, at vi trækker store veksler på vores bestyrelse, der er nogen der skal møde hver tirsdag og gøre klar til, at der kommer gæster/medlemmer. Det er jo altid rart, at der er rydeligt og orden, så vi kan være klar med en kop kaffe og tid til en snak.

Set på et helt år (2015), ud fra vores statistik, er der stadig flest besøgende den
første tirsdag i hver måned, der ligger vi i gennemsnit på 10-15 besøgende, over
en hel måned kommer der i snit 20-25 gæster/medlemmer. Man kan jo altid
diskutere, om man skal være der hver tirsdag, men det der er fordelen ved at have åbent
hver tirsdag er, at trykket af gæster bliver fordelt idt mere over flere dage, hvor vi
selvfølgelig har bedre tid til vores gæster/medlemmer. Det giver lidt ro på det hele.
Så jeg synes, at der er flere plusser ved at have åbent hver tirsdag, fordelen
udmønter sig også i, at besøgende på Thorsvang kigger ind hos os og får en snak.

Så så længe vi kan servicere vores gæster/medlemmer ved at der er nogen der
kan/vil møde hver tirsdag, så mener jeg at vi skal gøre det. Men vi kunne jo komme i
en situation hvor der kunne være en tirsdag, hvor bestyrelsens medlemmer ikke kan
være til stede, ja hvad gør vi så ? Fra påske og til efterårsferien er der jo åbent
på museet Thorsvang, så der kan medlemmer/gæster i princippet bare gå ind og
sidde og kigge i vores arkiv, så på den måde er vores arkiv jo tilgængelig det meste af
året.

 I året der er gået, er der sket følgende:.

 Ved sidste beretning i 2015 satsede vi på at få lavet et program for 2015/2016,
 det blev ikke til noget, det er der flere forklaringer på, bl.a. færre arrangementer
 meget indkommet materiale som skulle behandles og tidspres.
 Derfor valgte vi at springe det over. Og i øvrigt bruger vi de lokale blade og
 vores hjemmesiden, til at infomere alle om det der sker

.

Vi havde åbent hus i januar, hvor temaet var legimitationsbilleder fra Fanefjord
Sogn,en rigtig god dag med ca. 5O gæster.

Generalforsamling i april.

Vi var til Høstmarked på Museumsgården i august, 5 fra bestyrelsen var til stede
og vi havde en god dag med mange besøgende i vores stand, som så nogle af vores
mange billeder fra arkivet.

I September måned tog vi på tur til Højkøbing (Østmøn), hvor Erik Mosborg,
Lundevanggård, fortalte om områdets historie fra middelalderen, en dejlig dag med
vandretur i området, derefter drak vi kaffe v. Liselund. Desværre var der kun 8 der
havde tilmeldt sig denne tur. Turen var selvfølgelig ikke for gangbesværede, men det
havde været ønskeligt, om flere havde tilmeldt sig denne tur. Turen kan godt anbefales.

Vores åbent hus i november sprang vi over pga. andre opgaver/aktiviteter, så det
blev ikke til noget, som ellers lovet.

Julemødet i december blev holdt i vores lille hyggelige lokale på Thorsvang, hvor 15
var tilmeldt + bestyrelsen, vi så en optagelse af Ragnhild Jensen, derefter spillede vi
Bingo om de gaver som var doneret af forskellige fra bestyrelsen/medlemmer af
foreningen.

året løb har vi fået/lånt rigtige mange ting til foreningen. Det har jo gjort at
bestyrelsen har haft meget at se til
. Når vi får ting ind, skal det jo registreres, måske
scannes/kopieres, og sættes ind i arkivet. Vi har fået flyttekasser, kufferter, flere
flyttekasser og billeder m. rammer
, som skulle gås igennem. Vi har faktisk fået så
meget, at vi har samlet til bunke, så meget, at vi har været meget bagefter med
flere ting, og har måske ikke fået overholdt alle aftaler ti
l tiden med det vi har lånt,
det beklager vi selvfølgelig.

Fremadrettet i 2016 vil vi prøve at komme i bund med de bunker vi har fået
samlet sammen og få det arkiveret. Jeg har personligt i årets løb scannet mange billeder,
der skal sorteres, sættes
i system og lægges ind i vores digitale system, så alle har
har mulighed for at bruge dette også. Jeg har det sidste halve årstid scannet 4-5000
billeder, så det har mere eller mindre været et fuldtidsjob i min fritid.

Det bringer mig frem til vores hjemmeside, som har ligget lidt stille efter at
vores Webmaster blev syg. Vi har nu fået en ny Webmaster, som vil hjælpe os gang igen
. Der er blevet ændret lidt på forsiden, ryddet lidt op og ændret på nogle menupunkter. Pt. arbejder vi på at flytte hjemmesiden til en anden platform med mere plads til bl.a.
billeder. På sigt er det meningen at Jonna og undertegnet skal lære, hvordan man 
man lægger ting ind og ændre ting. På hjemmesiden vil man kunne følge med i hvad der sker, se gamle
billeder fra Møn o.s.v. . Siden har været besøgt 46.254 gange sidenstarten i 2014, i ugen der er gået, har siden været vist 289 gange. 

I årets løb har vi også fået mange henvendelser på mailvia hjemmesiden,der har vel været i nærheden af 25-35 som har spørgsmå omkring historie fra Møn.

Vi besvarer dem så godt vi kan.

Som noget helt nyt vil der komme nogle lydfiler ind på vores hjemmeside. Det
kommer sig af, at vi for nogle år siden fik de kassettebånd af Bestyreren på Radio
Møn, Preben Andersen, Fuglebjerg Der er vel et par hundrede bånd som vi i
øjeblikket er ved at få indspillet digitalt, det er desværre ikke alle kassettebånd der
overlever denne proces, men sådan er det
, båndene går desværre til i årenes løb. Der vil sandsynligvis blive mulighed for at låne disse lydfiler, mod et mindre depositum.
De indeholder bl.a. Erindringer fra Svensmarke, Elmelunde Byfolk
og 100 årige Johanne Nielsen fortæller, det er nogle af de lydfiler som er klar.
.

Hvad sker der ellers i år? Vi har en historisk sommer tur klar til Magleby i juni måned.
Vi forventer også at lave åbent hus i november måned, julemøde i december, vi
har også en foredragsholder klar til at komme. Besøg på Ældrecentrene er også
noget der er kommet i stand, vi har allerede været ude på Sildemarken i Klintholm
Havn 2 gange nu
, Både billeder fra mapperne og senere film var en stor succes hos de ældre, de var meget glade for det. Endvidere har vi været på Fanefjordcenteret med mapperne 2 gange. Det vil vi gerne gentage.

Smedene har jeg ikke fortalt så meget om, men vi har haft nogle møder med både
forfatter og bogudgiver om hvordan, vi griber sådan en bogudgivelse an. Der går nok
mere end et årstid endnu, da vi stadig samler materiale sammen.

Ellers ser jeg frem til hyggeligt samvær og fremmøde i vores lokale, og hvis i
finder nyt guld i gemmerne, så er vi meget interesseret i, at få lov til at låne det, enten
til scanning/kopiering, det vil vi blive meget glad for.

Til slut vil jeg endnu en gang sige bestyrelsen tak for den store arbejdsindsats I har
ydet i det forgangne år. Tak til medlemmerne for den store interesse I viser vores
forening og tak for alle de ting som I giver eller låner os.

Med venlig hilsen: Lars Mathiasen